Chỉ số giá một số vật liệu xây dựng dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

nobbenddy

Thành viên nhiệt tình
Chỉ số giá một số vật liệu xây dựng dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng trả lời TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam: http://www.baomoibentre.com
Gói thầu số 5 thuộc dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có chiều dài 9,8 km đi qua địa phận của 2 tỉnh Hà Nam (5,633 km) và Nam Định (4,167 km), ngày 23/5/2014 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1045/BXD-KTXD về chỉ số giá cho 3 loại vật liệu xây dựng: Đất đắp, vải địa kỹ thuật và bấc thấm áp dụng cho gói thầu số 5 thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam Đối với đoạn tuyến còn lại của gói thầu số 5 (thuộc địa bàn tỉnh Nam Định): có điều kiện thi công tương tự, điều kiện địa lý giáp tỉnh Hà Nam (trong đó vật liệu đất đắp đều được khai thác từ Hà Nam), mặt khác tỉnh Nam Định cũng không có công bố giá đầy đủ cho các vật liệu nêu trên, vì vậy việc vận dụng chỉ số giá 3 loại vật liệu xây dựng tại văn bản số 1045/BXD-KTXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng áp dụng cho cả gói thầu số 5 (cho cả địa bàn tỉnh Hà Nam và Nam Định) là chấp nhận được
Đoan Trang (tổng hợp)
 
Top