Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Thị trường Trung Quốc là một thi trường tiềm năng, không phải ngẫu nhiên Trung Quốc – Việt Nam thiết lập mối quan hệ kinh tế lâu dài. Nhiều nhà đầu tư đầu tư kinh doanh sang Trung Quốc. Nhãn hiệu là bộ mặt của doanh nghiệp, nhãn hiệu quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp trên thị trường. Có rất nhiều hàng hóa kếm chất lượng nhwung lại đucợ gắn nhãn hiệu chất lluowngj nhằm thu về lượi ích kinh tế lớn. Để đảm bảo nhãn hiệu của mình không bị sử dụng trái phép, nhà đàu tư phải tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc.
Để được bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc thì bắt buộc người nộp đơn phải nộp bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và được cơ quan Sở hữu trí tuệ Trung Quốc chấp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ.

1.Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc:

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc:

– Mẫu nhãn hiệu;

– Thông tin người nộp đơn, chủ sở hữu;

– Danh mục sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu
Cũng giống như việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc được thẩm định qua ba giai đoạn:

– Thẩm định hình thức đơn: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn;

– Công bố đơn: 03 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

– Thẩm định nội dung đơn: 09-10 tháng kể từ ngày công bố.

2.Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc
- Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc

- Tư vấn về các thủ tục pháp lý và đại diện trong việc nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc.

- Làm thủ tục xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Trung Quốc.

- Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại Trung Quốc.

- Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với nhãn hiệu được bảo hộ tại Trung Quốc.

Xem thêm: Bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia tại baohothuonghieu.net
 
Top