Đánh giá phần mềm kế toán ERP hiện nay có hiệu quả

anhlamgame

Thành viên khá
Phần mềm kế toán hiện giờ được dùng phổ quát trong các công ty công ty với những công dụng ưu việt và kĩ năng giảm tải công tác cho viên chức một các tối đa. Tuy có phổ biến ưu thế nhưng những ứng dụng ERP cũ chưa được cập nhật vẫn còn nhiều nhươc điểm mà ta cần phải chỉnh sửa để có được một phần mềm kế toán hiệu quả.Hạn dè bỉu của nhiểu ứng dụng kế toán hiện giờ

- Phần mềm kế toán được kiến tạo sai với thứ tự hạch toán đề xuất, hoặc hạch toán tắt, bỏ sót vài nghiệp vụ theo giễu cợt dộ luật pháp.
- Không vâng lệnh các quy dịnh chặt chẽ các quy dịnh về vốn đầu tư, nhu tính và phân bổ khấu hao, phân bổ chi tiêu, tập hợp chi phí không đúng đối tuợng theo quy dịnh.
- Vài truờng hợp thực hiện công việc kế toán theo một chuong trình không vâng lệnh hình thức kế toán dã được hoàn thành thủ tục tại Bộ Nguồn vốn, tất nhiên họ vẫn có thể in ra các công bố tài chính theo những quy dịnh của hình thức kế toán doanh nghiệp.
- Không tương hợp với các ứng dụng ERP khác.
Các tiêu chuẩn của ứng dụng kế toán cần có:
- Ứng dụng kế toán phải duợc xây dựng dựa trên co sở tuân hành các quy định kế toán của Nhà nuớc.
- Ðảm bảo tính động dể có thể phù hợp với dặc diểm hoạt động và đòi hỏi quản lý của từng loại hình tổ chức và don vị
- Phải dễ dùng, không gây khó khăn khan cho các don vị trong thời kỳ sử dụng. Việc thao tác trên máy không yêu cầu kỹ thuật cao. Giao diện phần mềm phải dễ hiểu, dễ truy tìm cập và dễ tìm kiếm.
- Phải có tính quản trị cao phục vụ đòi hỏi quản trị buôn bán của các doanh nghiệp. Các công bố tài chính với kế toán quản trị có thể tự dộng lập công bố tài chính hoặc thông báo quản trị vào thời diểm bất kỳ.
- Phải có tính liên kết, liên hoàn dảm bảo có thể nối mạng LAN, hoặc mạng WAN, và máy chủ phải giữ vững duợc toàn bộ hoạt động của các máy khác.
- Phải bảo đảm tính mật thông tin nội bộ cũng như bên ngoài. Các nghiệp vụ dã duợc thích hợp thức hoá, giả dụ có sai sót không duợc xoá bỏ và phải đuợc tu bổ theo luật pháp. Có hệ thống mã khoá có lí cho phép những nguời có trách nhiệm truy vấn cập những tin tức quan trọng theo hạn độ bổn phận và thẩm quyền.
- Ðảm bảo dịch vụ bảo trì, bảo hành trong suốt thời gian hoạt dộng.
- Phục vụ trọn vẹn các tiêu chuẩn về kế toán và làm theo qui định quy định hiện hành.
- Kỹ năng linh hoạt đáp ứng yêu cầu điều hành nội bộ của tổ chức.
- Dễ sử dụng là mục tiêu rất cần thiết, khác biệt là đối với các kế toán viên mới tham gia nghề hoặc đối với các kế toán đã quen khiến cho việc bằng excel.
- Tính đúng mực là điều kiện tiên quyết đối với công tác kế toán. Nếu ứng dụng kế toán ERP không đáp ứng được đòi hỏi này thì bạn sẽ còn nặng nhọc hơn so với tự tính toán bằng excel.
- Tính bảo mật sẽ giúp bạn quản lý dữ liệu một cách an ninh nhất. Phần mềm kế toán công ty sẽ chuẩn y phân quyền theo từng khách hàng với từng tính năng và phân quyền theo tin tức tróc nã cập.
- Cung cấp phổ biến một thể ích cao cấp như import dữ liệu từ file excel và trái lại, export từ ứng dụng ra file excel, word; phần mềm liên tiếp cập nhật các chức năng mới.
- Cách thức bảo hành, bảo trì cũng khôn xiết quan trọng khi chọn lựa phần mềm kế toán. Nhà cung cấp phần mềm ERP phải đi cùng cùng kế toán viên trong suốt quá trình dùng ứng dụng. Phục vụ cung cấp cũng cần phải hối hả, kịp thời và hiệu quả.
 
Top