Du học Australia chọn ngành kinh doanh và thương mại

anhlamgame

Thành viên khá
Hoạt động kinh doanh thương mại đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh các quốc gia đang tích cực hội nhập vào nền kinh tế thị trường. Nếu có ý định du học Australia vậy thì tại sao bạn không thử tìm hiểu về ngành kinh doanh thương mại?

1. Ngành Kinh doanh và thương mại là gì?

Du học Australia ngành kinh doanh và thương mại, bạn sẽ được cung cấp các kiến thức về lý thuyết, kỹ năng thực hành cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh thương mại như: marketing, hoạt động chiêu thị, nghiên cứu thị trường, PR, nghiệp vụ bán hàng, lập kế hoạch kinh doanh, phân tích tài chính để đạt được lợi ích tối đa cho khách hàng và doanh nghiệp.

Kinh doanh và thương mại là lĩnh vực hoạt động chuyên nghiệp trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.

Trước hết kinh doanh và thương mại khi du học Australia có nhiều tác dụng đối với lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực tiêu dùng của xã hội. Nó cung ứng vật tư hàng hoá một cách đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, đúng số lượng, chất lượng một cách thuận lợi với quy mô ngày càng mở rộng.

Thứ hai, kinh doanh và thương mại thúc đẩy việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Thông qua việc bảo đảm các loại máy móc, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, kinh doanh thương mại thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu mới, hiện đại. Đồng thời thúc đẩy nhu cầu, đảm bảo cho người tiêu dùng những hàng hoá tốt và hiện đại.

Thứ ba, kinh doanh và thương mại thực hiện việc dự trữ các yếu tố của sản xuất và hàng hoá tiêu dùng, bảo đảm cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng giảm bớt được dự trữ lớn ở nơi sản xuất và dự trữ tiêu dùng cá nhân.

Thứ tư, du học Australia kinh doanh và thương mại bảo đảm điều hoà cung cầu. Nó làm đắt ở những nơi có nguồn hàng rẻ, nhiều phong phú và làm rẻ hàng hoá ở những nơi hàng hoá đắt, ít nghèo nàn. Trong phạm vi nền kinh tế quốc dân, thương mại có tác dụng lớn trong việc thúc đẩy việc sử dụng nguồn lực và phân bổ các nguồn lực một cách có hiệu quả và hợp lý.

Thứ năm, kinh doanh và thương mại nhờ việc áp dụng ngày càng nhiều các dịch vụ trong các hoạt động kinh doanh hàng hoá sẽ bảo đảm cho các vật tư kỹ thuật ngày càng kịp thời, thuận tiện và văn minh cho các doanh nghiệp sản xuất, bảo đảm ngày càng nhiều hàng hoá tốt, hiện đại, văn minh với dịch vụ ngày càng thuận lợi cho người tiêu dùng. Bảo đảm cung ứng hàng hoá ổn định trong xã hội.

2. Du học Australia học Kinh doanh và thương mại ra trường, làm gì, ở đâu?

Sinh viên du học Australia tốt nghiệp ngành kinh doanh và thương mại sau khi hoàn thành chương trình học sẽ có thể làm việc tại:

Các công ty xuất nhập khẩu, công ty liên doanh, khu chế xuất, tổ chức hợp tác quốc tế về thương mại hoặc làm công tác tư vấn, quản lý và kinh doanh trong các loại hình kinh tế sản xuất. Chuyên viên làm việc tại các phòng Marketing của các doanh nghiệp về Nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu, xây dựng chiến lược marketing. Thành viên trong các hoạt động về chiến lược xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm mới.

Có thể đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận, trưởng, phó phòng Marketing, phát triển sản phẩm. Nhân viên tại www.ats.org.vn các công ty xuất nhập khẩu. Nhân viên thuộc các bộ phận giao vận, khai báo hải quan, quản trị hậu cần, tín dụng hay thanh toán quốc tế.
 
Top