Nhãn hiệu không sử dụng liên tục trong vòng 5 năm

1, Nhãn hiệu là gì? Phân loại.
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.
Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2, Nhãn hiệu không sử dụng trong vòng 5 năm
Để đảm bảo quyền lợi khi nhãn hiệu bị bên thứ 3 sử dụng trái pháp luật, chủ sở hữu nhãn hiệu tiến hành đăng ký nhãn hiệu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và khi đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu có nghĩa vụ gì ? Nếu không sử dụng nhãn hiệu một cách thường xuyên thì vấn đề gì sẽ xảy ra ?

Theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ thì Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ 05 năm trở lên thì quyền sở hữu nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật sở hữu trí tuệ.

Và khi nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực, một bên thứ 3 khác có thể đăng ký và sử dụng nhãn hiệu đó một cách hợp pháp. Và lúc này, chủ sở hữu nhãn hiệu trước đó muốn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu là không thể và nếu cố ý sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký là vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Vì vậy, đối với chủ sở hữu khi đăng ký nhãn hiệu thành công, việc sử dụng nhãn hiệu là một nghĩa vụ - không phải quyền. Nếu không sử dụng nhãn hiệu trong vòng 5 năm liên tục thì văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sẽ bị chấm dứt hiệu lực theo quy định pháp luật.
 
Top