nhatlinh251's latest activity

  • N
    nhatlinh251 đã đăng chủ đề mới.
    Em thấy trên thị trường đang có loại Cà Phê Sâm Hàn Quốc. Cửa hàng bảo là uống hỗ trợ giảm cân với ngăn nhặn hấp thụ chất béo chứ không...
  • N
    nhatlinh251 đã đăng chủ đề mới.
    Em đang muốn giảm cân. Thấy có sản phẩm Cà Phê Sâm này chiết xuất từ tự nhiên. Cà phê này hỗ trợ ngăn hấp thụ chất béo chứ k phải Thuốc...
Top