Những trường DH nào tuyển sinh hệ từ xa ngành Quản trị kinh doanh 2014?

rogue17

Thành viên
Ngành Quản trị kinh doanh đang dần mất “hot” trong xu hướng chọn ngành của sinh viên, nhưng với những người chuyên tâm làm việc trong môi trường kinh doanh, quản lý, kiến thức và bằng cấp về QTKD không chỉ là thế mạnh mà còn thiết yếu cho công việc và tiềm năng thăng tiến.

>> Những lưu ý khi hoc lien thong

>> Liên thông đại học 2014 khác gì so với những năm trước?

Học từ xa Quản trị kinh doanh ở đâu?Hiện nay, tại Việt Nam có 6 trường Đại học tuyển sinh hệ từ xa ngành Quản trị kinh doanh 2014. Dưới đây là một số lưu ý về nội dung tuyển sinh của các đơn vị :

>> Liên thông đại học kinh tế 2014 có khó không?

Viện Đại học Mở Hà Nội --> Tuyển sinh Cử nhân trực tuyến
Đại học Kinh tế quốc dân --> Tuyển sinh Cử nhân trực tuyến
Đại học Thái nguyên --> Tuyển sinh Cử nhân, Liên thông, Văn bằng 2
Đại học Trà Vinh --> Tuyển sinh Cử nhân, Liên thông, Văn bằng 2
Đại học Cần thơ -->Tuyển sinh Cử nhân, Liên thông, Văn bằng 2
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông --> Tuyển sinh Cử nhân
 
Top