xử phạt vi phạm hành chính trong luật doanh nghiệp 2013, 2014

thuexnkhq

Thành viên mới
Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Đây là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính, qua đó tăng cường hiệu lực và hiệu quả thực thi pháp luật, đồng thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân. Để giúp cho việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính được thống nhất, ngày 19/7/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP nhằm quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Thời gian gần đây, Nhà nước ta cũng đã ban hành một số văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể như: Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24-09-2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24-09-2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16-09-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập;…
Nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các Bộ ngành cập nhập, tra cứu kịp thời những quy định mới nhất của nhà nước về nguyên tắc, hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể như lao động, bảo hiểm, kế toán, thống kê, an toàn thực phẩm,…Nhà xuất bản Dân Trí xin giới thiệu cuốn sách:
“TRA CỨU NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG TỪNG LĨNH VỰC ÁP DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Giải đáp các tình huống về nguyên tắc, hình thức, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính;
Phần thứ hai. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;Phần thứ ba. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Phần thứ tư. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, hợp tác xã; Phần thứ năm. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thống kê; Phần thứ bảy. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Phần thứ tám. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ; Phần thứ chín. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Phần thứ mười. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; Phần thứ mười một. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; Phần thứ mười hai. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng; Phần thứ mười ba. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; Phần thứ mười bốn. Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; Phần thứ mười lăm. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, sản xuất, buôn bán hàng giả; Phần thứ mười sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.
Sách dày 460 trang, Bìa mềm, khổ 20x28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0923 212 003 - 0978 718 705 (MS PHƯƠNG)
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
 
Top