Các yếu tố giúp đầu tư thành công dự án giải pháp phầm mềm ERP

anhlamgame

Thành viên khá
Đầu tư dự án giải pháp ERP ở doanh nghiệp chứa rất nhiều yếu tố rủi ro, thực tế đã chứng minh có rất nhiều dự án ERP triển khai nhưng thất bại. Vậy những yếu tố nào quyết định thành công dự án? Dưới đây là danh sách những yếu tố quan trọng giúp một dự án thành công:1. Nhận thức và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo công ty là yếu tố quyết định.

2. Ban dự án phải bao gồm những người vừa am hiểu CNTT vừa biết về nghiệp vụ. Và cần phải có những người có quyền quyết định (ví dụ những người trong ban giám đốc).

3. Chuẩn bị nguồn vốn đầu tư, môi trường pháp lý phù hợp cho dự án.

4. Xác định đúng đắn mục tiêu, phạm vi và các bước triển khai.

5. Lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu và đặc thù của doanh nghiệp.

6. Quản lý tốt quá trình thực hiện dự án. Dự án phải có được sự phối hợp tốt từ cả nhà cung cấp và doanh nghiệp.

7. Đào tạo chi tiết và chuyển giao công nghệ đầy đủ.

8. Quản lý thay đổi cương quyết nhưng phù hợp thực tế.

9. Sẵn sàng chấp nhận thay đổi quy trình theo hướng chuẩn hóa và có lợi cho doanh nghiệp.

10. Chuyển từ thủ công sang hệ thống máy, từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.

………………

Còn rất nhiều yếu tố khác các doanh nghiệp cần quan tâm đến khi triển khai để đảm bảo 1 dự án ERP thành công. Doanh nghiệp cần quan tâm đến các vấn đề đó để quản lý tốt dự án
 
Top