Ecoworld technology - Khi sản phẩm công nghệ trở thành mũi nhọn kinh doanh

Nhinguyen.eco

New member
Năm 2020, công nghệ phần mềm Việt Nam có sự phát triển vượt bậc, mang tính đột phá. Trước mắt, các công ty công nghệ trong nước có nhiều cơ hội để xuất khẩu phần mềm ra nước ngoài. Để làm được như vậy, chúng ta cần có một chính sách cụ thể để thúc đẩy phát triển.

Đón đầu xu hướng, Ecoworld technology đã nhanh chóng nhập cuộc đường đua, tập trung nhiều khâu tuyển nhân sự để gia tăng hàm lượng chất xám cho sản phẩm công nghệ. Đây cũng chính là yếu tố mang tính thời sự, mấu chốt để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, có thể đứng vững trên thị trường, cạnh tranh được với các nước trên thế giới.
Sản phẩm công nghệ trở thành mũi nhọn kinh doanh

840

Để đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế, Việt Nam đang hướng đến mục tiêu phát triển sản phẩm công nghệ chủ lực, gắn với thực hiện có hiệu quả quy hoạch, định hướng tái cấu trúc công nghiệp.

Theo đó, các công ty công nghệ trong nước sẽ bắt đầu gia nhập đường đưa cạnh tranh, phát triển một số sản phẩm công nghệ có giá trị gia tăng cao, tiên tiến và xây dựng thành phố thông minh, cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, để sản xuất được sản phẩm công nghệ chất lượng và đưa lên thành sản phẩm chủ lực trong kinh doanh, các doanh nghiệp đang gặp phải áp lực về cạnh tranh cùng những bất cập về mặt chính sách, nguồn nhân lực.
 
Top