Recent Content by AlisonEdusa

  1. A

    Bảng giá xe Ford Everest

    Ngày xưa, có những câu chuyện kể có người vì bị oan nên phải tự tử để chứng minh mình trong sạch. Nhưng người ta có nói tự tử là mang tội sát sanh. Vậy chẳng lẽ người bị oan đó mang tội sát sanh sao? Trong khi đó người đó đâu cố ý muốn tự tử, lỗi là do người đổ oan cho người bị oan. Vậy theo các...
Top