Recent Content by gdvnngoc5tram6

  1. G

    Lớp nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch

    LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN: CÁNH CỬA THỨ 2 CHO NGƯỜI KHÔNG HỌC CHUYÊN NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH DL – ngành công nghiệp không khói, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ tầm 30% mỗi năm và còn tăng hơn nữa trong tương lai khi DL trở thành ngành KT mũi nhọn. Tuy nhiên...
Top