Recent Content by GymFNI

  1. G

    Làm thế nào tránh được Nỗi sợ tăng cân thời điểm dịch

    Trong thời điểm dịch COVID-19 xu hướng tăng cân đã trở nên rõ rệt trong 2 tuần cách ly. Hiện tại đã có đủ căng thẳng: Thất nghiệp đang tăng vọt, các bệnh viện đang tràn vào (hoặc chuẩn bị cho khả năng), nhiều người đang vật lộn để đáp ứng các nhu cầu cơ bản và không ai thực sự biết khi nào...
  2. G

    Ở nhà tránh dịch làm thế nào không tăng cân

    Trong thời điểm dịch COVID-19 xu hướng tăng cân đã trở nên rõ rệt trong 2 tuần cách ly. Hiện tại đã có đủ căng thẳng: Thất nghiệp đang tăng vọt, các bệnh viện đang tràn vào (hoặc chuẩn bị cho khả năng), nhiều người đang vật lộn để đáp ứng các nhu cầu cơ bản và không ai thực sự biết khi nào...
Top