Recent Content by htnhatrang

  1. htnhatrang

    TUYỂN ĐỒNG ĐỘI KỸ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH

    KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: Làm việc ở các công ty tin học từ 2 năm trở lên. Xử lí tốt các vấn đề phần mềm trên máy tính windows. Có kinh nghiệm xử lí vấn đề phần cứng. Ưu tiên ứng viên có khả năng xử lí các vấn đề máy in, hệ thống mạng. QUYỀN LỢI: – Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động...
Top