Recent Content by sunshiny

  1. S

    Tắm lá trẻ em - không còn nỗi lo rôm sảy.

    Tất cả chúng ta đều ít nhất một lần đã từng đọc qua một vài bài viết, tài liệu về tác hại của việc dùng thuốc tây. Chúng ta không phủ nhận những lợi ích mà thuốc tây mang lại, nhưng theo sau những lợi ích là tác hại khôn lường như: ảnh hưởng xấu đến gan, hiện tượng nhờn thuốc, các vi khuẩn có...
Top