Recent Content by tcthtnvn45

  1. T

    Thông Tin Tuyển Dụng dqcapital

    Thông Tin Tuyển Dụng DQ Capital là công ty tài chánh được sáng lập bởi người Việt đầu tiên tại Sydney - Australia. Chúng tôi đang cần tuyển các Trader làm việc tại Việt Nam quản lý tài khoản cho khách hàng ở các thị trường : Australia, EU, US, Vietnam, China, Hongkong, Singapore, Indonesia...
Top