thanhlam1793's latest activity

  • T
    thanhlam1793 đã đăng chủ đề mới.
    Mấy ngày qua xôn xao việc người dùng lập một trang web để trưng cầu ý kiến về việc Samsung có nên bỏ tùy chọn Exynos trên smartphone của...
  • T
    thanhlam1793 đã đăng chủ đề mới.
    Theo đúng kế hoạch, Galaxy S20, Galaxy S20 + và Galaxy S20 Ultra sẽ được bán vào tháng tới với giá khởi điểm 999 USD (tương đương 23,23...
Top