Chống kiến xâm nhập tủ bếp vừa dễ vừa khó

administrator

Administrator
Staff member
Khi nói chuyện với trung tâm vệ sinh dịch tễ mình mới hiểu biết là sản phẩm chống kiến dạng thuốc bột phổ biến là dạng Alpha Cypermethrin 0,75%, loại bột này có tính độc mạnh không phù hợp với việc rắc ở khu vực bếp nơi có các đồ ăn. Mặt khác với hàm lượng nhỏ 0,75% trộn với chất độn thành khoảng 20g để rắc hoặc pha sử dụng trong các bình thuốc xịt cho diện tích 5m2 thì không đều phủ kín và hàm lượng nhỏ thì nhanh bị chuyển hóa trong không khí làm mất tác dụng nên không kéo dài thời gian bảo vệ. Như vậy độ độc mạnh giết chết kiến ngay nhưng hàm lượng nhỏ nhanh phân hủy mất tác dụng lại là nhược điểm. Họ nói rằng chưa có sản phẩm chống kiến nào hiệu quả là vì thế.

xem chi tiết tại:
http://blog.lamha.com.vn/chong-kien-xam-nhap-tu-bep-vua-de-vua-kho/
 
Top