Chuyển đổi mô hình cổ phần sang doanh nghiệp TNHH 1 thành viên

thanhtruc02

Thành viên
Trong thời gian hoạt động hoạt động kinh doanh , nhiều công ty có yêu cầu tổ chức lại công ty bằng hình thức chuyển đổi công ty cổ phần sang doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chúng tôi – doanh nghiệp Luật trách nhiệm hữu hạn Inteco gửi tới khách hàng dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp cổ phần sang doanh nghiệp TNHH một thành viên với những nội dung căn bản như sau:

>>> thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


thủ tục tạo lập văn phòng đại diện
Dựa vào pháp lí
Theo Điều 197 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bằng những cách thức : (i) Một cổ đông nhận chuyển nhượng đa số cổ phần, phần góp vốn tương ứng với của tất cả các cổ đông còn lại; (ii) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận nhượng lại toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của doanh nghiệp ; (iii) công ty chỉ còn lại một cổ đông trong tiến độ vượt quá thời gian yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần.
Điều 25 khoản 4 Nghị định 78/2014/NĐ-CP quy định về thứ tự đăng kí công ty đối với các trường hợp chuyển đổi công ty từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Phạm vi công việc của doanh nghiệp Luật trách nhiệm hữu hạn Inteco
chia sẻ những quy định của luật pháp và các vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi mô hình doanh nghiệp .
Soạn thảo những biên bản /hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục chuyển đổi mô hình công ty .
thay mặt công ty nộp bộ hồ sơ chuyển dịch loại hình doanh nghiệp và làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xử lí những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ.
thay mặt cho doanh nghiệp tiến hành thực hiện thủ tục đăng công bố nội dung đăng kí công ty và đăng báo cáo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty .
thay cho công ty thực hiện thủ tục hủy con dấu cũ của công ty tại cơ quan có thẩm quyền .
thay mặt cho doanh nghiệp nhận kết quả đăng kí kinh doanh , giấy biên nhận đã nộp hồ sơ thống kê mẫu dấu, thông báo hủy con dấu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
kết quả đạt được
bản chính giấy phép đăng kí công ty của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên mới sáng lập ;
bản chính Giấy biên nhận công khai nội dung đăng ký công ty ;
bản chính Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ công khai mẫu dấu;
Con dấu pháp nhân của doanh nghiệp TNHH một thành viên mới thành lập .
quan tâm :
doanh nghiệp phải tiến hành chuyển đổi mô hình doanh nghiệp và đăng ký đổi thay nội dung đăng ký công ty với Cơ quan đăng kí hoạt động kinh doanh trong tiến độ 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc nhượng lại cổ phần hoặc kể từ lúc xảy ra trường hợp công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời hạn vượt quá thời hạn nhu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần.
công ty chuyển dịch đương nhiên kế thừa đa phần những quyền và lợi ích hợp pháp, chịu nghĩa vụ về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và những nhiệm vụ khác của doanh nghiệp được chuyển đổi .
Tham khảo thêm: thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 
Top