Đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

Singapore là một nước luôn quan tâm hàng đầu đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt là nhãn hiệu. Singapore và Việt Nam cũng là hai đối tác chiến lược quan trọng của nhàu. Vì vậy ngày càng có nhiều nhà đầu tư tiến hành đầu tư sang Singapore và ngược lại. Nhãn hiệu được bảo vệ tại Singapore theo Luật sở hữu trí tuệ và để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu tại Singapore nhãn hiệu phải được đăng ký với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Singapore (IPOS).

Trước khi đăng ký nhãn hiệu, phải đảm bảo rằng nhãn hiệu đủ điều kiện để đăng ký: được miêu tả bằng đồ họa, hình ảnh; có khả năng phân biệt với hàng hóa/dịch vụ cùng loại, phải có tính chất riêng biệt; không được mô tả về hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc sử dụng từ ngữ miêu tả đặc điểm, tính chất của hàng hóa/dịch vụ; không gây nhầm lẫn tương tự như nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó.

1. Trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Singapore:
Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu:

Để đảm bảo không có nhãn hiệu nào đã đăng ký tương tự, người đăng ký nhãn hiệu cần tra cứu nhãn hiệu tại trang thông tin điện tử của Singapore.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:
Đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:
 • Tên và địa chỉ của người nộp đơn
 • Mẫu nhãn hiệu
 • Danh sách hàng hóa/ dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
 • Một bản cam kết về việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng nhãn hiệu
 • Lệ phí đăng kí nhãn hiệu.
Nếu đơn đăng ký không hợp lệ, không đáp ứng các yêu cầu trên, người đăng ký nhãn hiệu sẽ nhận được thông báo sửa đổi và phải sửa đổi trong thời gian quy định.

Bước 3: Thẩm định nhãn hiệu
Đơn đăng ký nhãn hiệu được kiểm tra xem nhãn hiệu có thể được đăng ký hay không.

Nếu nhãn hiệu không hợp lệ hoặc có bất kỳ sửa đổi nào, người đăng ký nhãn hiệu sẽ phải điền và nộp đơn sửa đổi theo mẫu đơn TM27.

Trường hợp đơn nhãn hiệu phải sửa đổi người nộp đơn phải nộp bổ sung leejphis sửa đổi đơn cho mỗi nhãn hiệu.

Bước 4: Công bố nhãn hiệu
Trong 2 tháng kể từ khi đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận hợp lệ, nhãn hiệu sẽ được công bố trên Tạp chí Thương hiệu để kiểm tra công khai.

Nếu nhãn hiệu bị phản đối bởi cá nhân/ tổ chức khác, người đăng ký nhãn hiệu sẽ nhận được thông báo phản đối. Quá trình nộp đơn sẽ bị đình chỉ cho đến khi có kết quả về yêu cầu của bên phản đối.

Bước 5: Công bố kết quả đăng ký nhãn hiệu
Người đăng ký nhãn hiệu sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ IPOS. Nhãn hiệu đăng ký được bảo hộ trong 10 năm.

Khi gia hạn nhãn hiệu chủ đơn phải nộp lệ phí gia hạn bảo hộ nhãn hiệu. Càng gia hạn muộn càng phải nộp nhiều lệ phí gia tăng.

Thông thường thời gian để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở Singapore là 09 tháng.

2. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn tới khách hàng những vấn đề liên quan đến nhãn hiệu
 • Hỗ trợ khách hàng thiết kế nhãn hiệu
 • Hỗ trợ khách hàng phân nhóm, làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Theo dõi, bổ sung, sửa đổi hồ sơ liên quan đến nhãn hiệu
 • Tư vấn các vấn đề nhưu tranh chấp nhãn hiệu, nhượng quyền,..
 
Top