Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là việc làm quan trọng để bảo đảm khả năng sử dụng độc quyền đối với sáng chế ấy của chủ sở hữu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ hiểu biết về pháp lý cũng như kỹ thuật để tự đi đăng ký được sáng chế. Nhận thức được điều này Bảo Hộ Thương Hiệu cung cấp Dịch vụ đăng ký sáng chế.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế?
  • Lợi ịch số 1 của Dịch vụ đăng ký sáng chế: tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho người chủ sở hữu sáng chế. Vì yêu cầu khắt khe của bản tô tả sáng chế nên phải luật sư kinh nghiệm lâu năm mới đủ khả năng giúp tác giả sáng chế viết được bản hoàn chỉnh. Qua đó, tránh bị thiếu sót đơn và không làm đơn bị kéo dài không cần thiết.
  • Lợi ích số 2 của Dịch vụ đăng ký sáng chế: Bảo hộ đúng đối tượng mà tác giả sáng chế muốn bảo hộ. Thường thì tác giả chỉ biết nêu một số yếu tố kỹ thuật ra để yêu cầu bảo hộ cho sáng chế của mình. Tuy nhiên, không tính đến phương án mở rộng, phương án bao vây của sáng chế. Luật sư sáng chế của Bảo Hộ Thương Hiệu sẽ giúp tác giả sáng thực hiện điều này.
  • Lợi ích 3 của Dịch vụ đăng ký sáng chế: Theo dõi đơn và làm việc với Cục Sở Hữu Trí Tuệ thay cho tác giả sáng chế. Một đơn sáng chế thường kéo dài mất 2-3 năm và không phải tác giả sáng chế nào cũng có đủ thời gian để theo đuổi. Do đó, rất dễ thất lạc hồ sơ và không trả lời kịp thông báo của Cục sở hữu trí tuệ khi cần. Luật sư sáng chế của Bảo Hộ Thương Hiệu sẽ thay mặt tác giả sáng chế theo dõi, quản lý, tương tác với Cục sở hữu trí tuệ khi cần.
Ngoài ra, Bảo Hộ Thương Hiệu trong trường hợp cần thiết sẽ tư vấn cho tác giả sáng chế đăng ký sáng chế ra quốc tế sao cho tiện và tiết kiệm nhất.

Trường hợp nếu người nộp đơn hoặc start up thuộc đối tượng hỗ trợ của Bảo Hộ Thương Hiệu thì Bảo Hộ Thương Hiệu sẵn sàng có chính sách hỗ trợ phù hợp khi sử dụng Dịch vụ đăng ký sáng chế. Sơ bộ về cách đăng ký sáng chế có thể tham khảo tại đây.

LIÊN HỆ với Luật sư để được hướng dẫn đăng ký:

Bảo Hộ Thương Hiệu


 
Top