Đất 50 năm có làm được sổ đỏ không?

lank98

Member
Đất 50 năm có bị thu hồi không? Loại đất này có được cấp sổ đỏ… đều là những thông tin mà rất nhiều người quan tâm. Để biết được hồ sơ, thủ tục chuyển sang đất ở như thế nào, trong bài viết này sẽ hướng dẫn thủ tục chuyển đất 50 năm chi tiết ở trong bài viết này.

Trả lời câu hỏi, đất 50 năm là gì?
Đất 50 năm là gì
? Là loại đất có thời gian sử dụng chỉ trong 50 năm. Trên thực tế, theo luật đất đai hiện hành, không có loại đất nào là đất 50 năm. Đất chỉ được phân loại thành 3 nhóm gồm có: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Theo điều 126, luật Đất đai năm 2013, đất có thời hạn sử dụng là 50 năm hoặc tối đa không quá 50 năm đối với các trường hợp: hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp; tổ chưc được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức hay hộ gia đình, cá nhân được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Tổ chức được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư ở Việt Nam.

BJLP8kTLU-2.jpgĐất 50 năm có bị thu hồi không?
Tại khoản 3, điều 120 luật sử dụng đất đai quy định, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyển sử dụng đất nông nghiệp trước ngày luật này có hiệu lực thì hành, khi hết thời hạn sẽ theo quy định tại khoản 1, điều 126 của luật này.

Sau thời gian 50 năm sẽ không bị thu hồi và có thể được gia hạn thêm quyền sử dụng đất thêm 50 năm, tính từ ngày hết hạn được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được quy định tại luật đất đai 2013, khoản 1, điều 126 và khoản 3, điều 210.

Như vậy, đất 50 có bị thu hồi không thì câu trả lời là không và còn được gia hạn thêm.

Trường hợp không có nhu cầu sử dụng, nhà nước sẽ thu hồi để sử dụng vào các kế hoạch khác, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tiếp tục cho thuê hoặc cấp cho người dân, với thời gian là 50 năm tiếp theo. Việc bồi thường sẽ được thực hiện, theo quy định của luật đất đai được ban hành năm 2013

HyDP816IU-3.jpgĐất 50 năm có làm được sổ đỏ không?
Để trả lời cho câu hỏi, đất 50 năm có làm được sổ đỏ không, đừng bỏ qua những thông tin quan trọng dưới đây:

Theo quy định của Luật đất đai, đất 50 năm hoàn toàn đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Trong sổ đỏ sẽ được ghi thời gian sử dụng là 50 năm. Sau khi hết thời gian là 50 năm, sẽ được gia hạn thêm nếu có nhu cầu, nếu không muốn gia hạn có thể trả lại cho nhà nước.

Thủ tục gia hạn cần phải thực hiện trước thời điểm hết hạn khoảng 6 tháng. Sau khi được chấp thuận gia hạn, sổ đỏ sẽ được chỉnh sửa thời gian sử dụng tương đương.
 
Top