Dịch vụ BHXH cho doanh nghiệp tại Hà Nội chuyên nghiệp trên mọi hình thức

dokhi02

Banned
1. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH - BHYT LẦN ĐẦU
- Tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng các hồ sơ thủ tục ban đầu.
- Tư vấn xây dựng thang bảng lương phù hợp.
- Lập các biểu mẫu, tờ khai theo đúng quy định.
- Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng.
- Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp.
2. DỊCH VỤ THEO DÕI QUẢN LÝ BHXH - BHYT HÀNG THÁNG
- Lập các biếu mẫu báo cáo lao động tăng giảm trong tháng.
- Nhận sổ và ghi sổ, tờ khai đối với các Lao Động tăng mới.
- Ghi và chốt sổ đối với các Lao Động thôi việc.
- Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản…..
- Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng.
- Tính toán quá trình tham gia BHXH của từng lao động.
- Bàn giao các số liệu khi Doanh nghiệp yêu cầu

3. DỊCH VỤ LÀM LẠI SỔ BHXH DO BỊ MẤT
- làm lại sổ do bị mất sổ bhxh

- Làm lại tờ rời của sổ bhxh do bị mất

- Gộp sổ BHXH do có 2 quyển ...


mọi người có nhu cầu gọi mình theo số 01674535794
email: thuthuy11111986@gmail.com a. Đảm bảo hồ sơ hoàn thành trong vòng 24 giờ là có giấy hẹn trả kết quả ạ. Mong nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người ạ.
 
Top