Điều cần biết về thủ tục xin cấp phép đầu tư

thanhtruc02

Thành viên
Với việc thu hút đầu tư từ nước ngoài để góp phần phát triển kinh tế của quốc gia,Vì vậy VN đã và đang không chấm dứt sắp xếp các điều luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài,hợp lí với thị trường,thông lệ quốc tế nhằm cải thiện môi trường đầu tư...chính Do đó mà lúc làm các thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài xin cấp giấy phép đầu tư sẽ trải qua một quy trình tương đối đơn giản
Dựa trên cơ sở các qui định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư cho chủ đầu tư khi đáp ứng đủ những điều khoản theo luật định và trong tiến độ quy định. những nhà kinh doanh sẽ được hướng dẫn cụ thể và chia sẻ kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, nếu có

Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô tiền đầu tư dưới ba trăm tỷ đồng VN và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có tiêu chí tiến hành thủ tục đăng kí đầu tư như sau:
a. Hồ sơ đăng kí đầu tư gồm:
- Tài liệu đăng kí đầu tư (theo mẫu);
- Hợp đồng hợp tác hoạt động kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
- thống kê khả năng tài chính của nhà đầu tư kinh doanh (do nhà đầu tư kinh doanh lập và chịu nghĩa vụ).
b. Đối với trường hợp dự án kinh doanh gắn với việc sáng lập tổ chức kinh doanh, ngoài hồ sơ qui định như trên, nhà kinh doanh phải nộp đi kèm:
- Hồ sơ đăng kí kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và luật pháp có liên quan;
- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư sáng lập tổ chức kinh doanh liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
c. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng kí kinh doanh hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng kí đầu tư, hồ sơ đăng ký hoạt động kinh doanh (đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh doanh gắn với dự án kinh doanh) và cấp chứng chỉ đầu tư mà không được nhu cầu bổ sung giấy tờ nào khác
Tìm hiểu: dịch vụ tư vấn đầu tư
Việc đăng kí xin cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là điều mà nhiều doanh nghiệp khá thắc mắc,để hiểu rõ về những vướng mắc có liên quan đến quy trình giải đáp đầu tư,công ty có thể tìm đến với dịch vụ giải đáp đầu tư nước ngoài của công ty tư vấn luật Inteco
Nguồn: http://klc.vn/
 
Top