English–Vietnamese dictionary full version cho android

taigame4vn3

Thành viên
từ điển Anh-Việt DioDict phần mềm android được soạn bởi nhà sáng tạo từ điển điện tử được chuộng nhất Việt Nam – Lạc Việt. Chứa hơn 400.000 mục gieo và chuyển ngữ. Lý tưởng cho du khách cũng như những người đích thực muốn học tiếng Anh hoặc Việt không cần kết nối internet.

từ điển Việt-Anh hai chiều với khoảng 400.000 mục tra hỏi và chuyển ngữ.
Một lượng lớn các câu thí dụ, thành ngữ và các mực tàu bằng cả tiếng Việt lẫn Anh.
Chuyển ngữ nhiều cụm động từ tiếng Anh cũng như nhiều từ ghép bằng cả hai thứ tiếng.
Kho từ vị cập nhật từ tiếng nói văn chương đến kỹ thuật và lóng.
thông báo văn phạm phong phú bao gồm:
Một phần bài nói với vớ các từ đầu mục, thí dụ danh từ, tính từ, động từ.
Những hình thái bất luật lệ của động từ và danh từ tiếng Anh, tỉ dụ buy –> bought, seek –> bought, ox –> oxen.
Những dị biệt về địa lý giữa tiếng Anh của Mỹ và của Anh.
tất thảy các từ tiếng Anh đầu mục đều được chú giải bằng cách phát âm theo bảng phát âm quốc tế IPA


 
Top