Đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam là biện pháp cần thiết để doanh nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận độc quyền nhãn hiệu. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam như sau.
Tra cứu khả năng bảo hộ nhãn hiệu:


Thực tế là không phải ai đi đăng ký nhãn hiệu đều được Cục sở hữu trí tuệ đồng ý cấp độc quyền sử dụng nhãn hiệu. Nhiều bên đã bị từ chối bởi lý do nhãn hiệu đi đăng ký trùng hoặc giống với nhãn hiệu của một bên khác đã đăng ký trước đó tại Cục sở hữu trí tuệ. Do đó, một việc làm quan trọng mà doanh nghiệp cần phải làm trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là tiến hành tra cứu nhãn hiệu để đánh giá về khả năng bảo hộ độc quyền đối với nhãn hiệu của mình. Nếu kết quả tra cứu cho thấy nhãn hiệu của doanh nghiệp giống với nhãn hiệu của một bên khác thì doanh nghiệp cần phải sửa đổi mẫu nhãn hiệu. Nếu không, sẽ chuyển sang bước tiến hành tra cứu chính thức.

Bảo Hộ Thương Hiệu A&S LAW có thể giúp doanh nghiệp tiến hành việc tra cứu nhãn hiệu như trên trong khoảng thời gian từ 1-5 ngày.

- Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam:

Bước 1: Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước 2: Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

Bước 3: Thẩm định nội dung nhãn hiệu trong vòng từ 9 đến 12 tháng kể từ ngày đơn đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố.

- Sử dụng nhãn hiệu sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Sau khi được cấp giấy chứng nhận nếu trong vòng 5 năm liên tiếp mà chủ sở hữu không sử dụng nhãn hiệu trên thực tế thì nhãn hiệu sẽ đối diện với nguy cơ bị một bên thứ ba tiến hành thủ tục cần thiết để hủy bỏ hiệu lực. Vì đó, doanh nghiệp cần lưu ý sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký. Trường hợp chưa sử dụng thì nên tiến hành nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu mới.

- Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ có hiệu lực từ ngày cấp bằng và kéo dài trong thời hạn 10 năm kể từ ngày đăng ký. Chính vì vậy hết thời hạn 10 năm kể từ ngày đăng ký (nếu được cấp bằng) thì chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực để tiếp tục duy trì hiệu lực cho văn bằng.
 
Top