Thí điểm giảng dạy thực hành kỹ năng sống

nobbenddy

Thành viên nhiệt tình
(Cadn.com.vn) - KHÁNH HÒA - Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT, ngay trong năm học 2014 - 2015, sẽ có 40 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh tham gia thí điểm dạy thực hành kỹ năng sống cho học sinh (HS). Các trường được chọn phải có 100% HS học 2 buổi/ngày. Các trường sẽ triển khai dạy qua bộ sách “Thực hành kỹ năng sống” lớp 1, 2, 3, 4, 5 của tác giả Tiến sĩ Phan Quốc Việt do Nhà xuất bản GD Việt Nam ấn hành. http://www.baomoibentre.com
Giảng dạy kỹ năng sống là một mục tiêu quan trọng trong các hoạt động GD cho HS hiện nay, đặc biệt ở cấp tiểu học Đây cũng là một trong những nội dung góp phần thực hiện Nghị quyết 29-của Ban Chấp hành T
Ư Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐTK
H
 
Top