Một đánh giá rất thú vị trò chơi bigone

1

11hieukazuo

Guest
tai bigone

Khi bạn bắt đầu [urldf=http://www.bing.com/blogs/webmaster/f/13235/t/687776.aspx]game bigone[/urldf] , dần dần kẻ thù bắt đầu đi bộ từ một phía của bản đồ để người khác cố gắng tiếp cận cơ sở của bạn . Xây dựng của bạn bị hư hỏng mỗi khi một kẻ thù vào nó . Khi 20 kẻ thù đất trong cơ sở của bạn, bạn đã thua trận và đã thất bại có một chỉ huy tối cao của cơ sở phòng thủ của bạn. Như đã nói , bạn phải đặt các loại khác nhau của tòa tháp trong sân chơi để đảm bảo họ không tiếp cận cơ sở của bạn. Trong trường hợp của Windows Mobile tháp quốc phòng mới này từ màu Stone Ltd bạn có tổng cộng 6 tòa tháp khác nhau mà bạn có thể trồng xuống để bảo vệ cơ sở của bạn .Tất cả các tháp có những khía cạnh khác nhau và làm một loại khác nhau của thiệt hại cho kẻ thù đến. Mặc dù nó không phải là rất rõ ràng những gì loại thiệt hại tháp làm , Vì vậy, khi bạn lần đầu tiên bắt đầu chơi , bạn phải loại pha trộn một chút và xem những gì làm việc tốt nhất Đó là một chút của một sự xấu hổ bởi vì nó có thể được khá tẻ nhạt để tìm thấy sự pha trộn quyền .

game bigone

Khi bạn tiêu diệt kẻ thù với sự pha trộn của tháp bạn có được nhiều tiền hơn, bằng tiền mặt này bạn có thể mua tháp mới hoặc nâng cấp những thú vị. Tháp có thể được nâng cấp tổng cộng 2 lần và khi bạn họ có được một chút đồ họa ass xấu hơn , suy nghĩ của súng lớn , súng nhiều hơn, lớn hơn ngọn lửa ném và những thứ như vậy.

Game bigone tải miễn phí tại có 2 cấp độ mà bạn có thể chơi và cả hai đều mang loại khác nhau của chiến lược cho các cửa sổ Game bigone điện thoại di động này . Game bigone c
 
Top