Báo hại!

nobbenddy

Thành viên nhiệt tình
(Cadn.com.vn) - Chi mà nặng lời rứa anh Ba xứ Huế? http://www.baomoibentre.com
- Nói rứa mới xứng, ai đời báo họ đậu đại học, gọi nhập học nhưng khi con người ta khăn gói vào trường thì lại thông báo thu hồi quyết định trúng tuyển- Trường đại học mô?- Đại học Huế
- Mấy trường hợp "đậu"
hụt như vậy?- 3 thí sinh thường trú tại TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh)
- Vì sao lại thu hồi? 3 thí sinh đó "vi phạm" gì à?- Lỗi không thuộc về 3 thí sinh đó mà do Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế- Là răng?- Theo quy định mới về việc tính điểm ưu tiên theo khu vực của Bộ GD&ĐT, TX Hồng Lĩnh nay thuộc khu vực 2 (KV2) được cộng 0,5 điểm (trước đây là KV1 được cộng 1,5 điểm)
Nhưng trong quá trình cộng điểm cho thí sinh, các cán bộ của Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế đã không cập nhật quy định mới của Bộ GD&ĐT nên vẫn cộng 1,5 điểm cho 3 thí sinh nói trên thuộc KV1 như quy định cũ mới xảy ra sai sót- Làm con người ta mừng hụt!- Chứ chi nữa, khi 3 "tân sinh viên" khăn gói vào Huế làm thủ tục nhập học, nộp học phí vào trường nhưng đùng một cái nhận được thông báo của ĐH Huế là thu hồi quyết định trúng tuyển
Ngày 30-8, Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế cho biết, đã tiến hành hủy kết quả trúng tuyển nguyện vọng 1 đối với 3 thí sinh trên; đồng thời cả 3 thí sinh này sẽ được bố trí cho theo học các ngành có tuyển nguyện vọng 2 như quy định- Hội đồng tuyển sinh mà "quên" cập nhật quy định mới như vậy quả là tắc trách
Bề Tui nghĩ rằng ĐH Huế cần rút kinh nghiệm sâu sắc và xử lý nghiêm túc các cán bộ để xảy ra sai phạmBỀ TUI
 
Top