Giải pháp ERP sử dụng thế nào thành công tại Việt Nam

anhlamgame

Thành viên khá
Giai phap ERP đã xuất tại thị trường Việt Nam từ hơi lâu nhưng cho đến nay, số lượng tổ chức khai triển thành công vẫn chưa cao. căn nguyên là do vẫn còn phần nhiều rào cản giữa phần mềm và tổ chức khiến việc tiếp cận giữa 2 bên gặp nhiều khó khăn.

Để triển khai thành công giải pháp ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam thì hai phía cần luận bàn và lập ra một Ban chỉ đạo, gồm lãnh đạo cấp cao của đơn vị và 1 số nhân sự đảm nhận trực tiếp. Nhiệm vụ của lực lượng này là thiết lập chiến lược chung cho việc vững mạnh ERP, đồng thời Tìm hiểu các đề xuất cho hệ thống. những đề xuất này cần gắn sở hữu những mục tiêu cụ thể và mang thời hạn. Tiếp chậm tiến độ là cần đưa ra ngay 1 số cơ cấp nhân sự kịp thời và hợp lý. Cụ thể:

VỀ PHÍA khách hàng

Cần 1 người khiến cho điều hành Dự án. Người này sẽ trực tiếp Báo cáo cho Ban chỉ đạo và là người quản lý chính trong khoảng phía công ty. Chủ nhiệm Công trình sẽ thiết lập những hội thoại, theo dõi tiến độ, điều phối ngân sách Công trình, điều động nguồn lực.

Muốn khiến cho được các điều này Chủ nhiệm Dự án phải là một người hiểu biết về những trật tự nghiệp vụ trong doanh nghiệp, cùng lúc có đủ năng lực để đưa ra các giải pháp khi thiết yếu.

VỀ PHÍA NHÀ khai triển

Cần 1 người giữ vai trò giải đáp chính, đảm nhận Công trình và những nhà giải đáp khác: trả lời quản lý, tư vấn hệ thống, trả lời công nghệ. Nhiệm vụ của trả lời chính là đưa ra kế hoạch khai triển Công trình để thông qua Chủ nhiệm Công trình. Trong thời kỳ giải pháp ERP trả lời chính sẽ chỉ đạo hoạt động của các trả lời điều hành, giải đáp hệ thống và trả lời kỹ thuật, đảm bảo các chỉ tiêu được đơn vị đề ra trong bản khái niệm buộc phải, đảm bảo hoàn tất đúng hạn.

tư vấn điều hành

Rất cần cho công ty trong giai đoạn chuẩn bị khai triển ERP. Trong quá trình triển khai ERP, tư vấn quản lý cần sở hữu mặt trong đội hình khai triển để giúp tư vấn hệ thống hiểu rõ các trật tự buôn bán cần phải có cho đơn vị.

trả lời HỆ THỐNG

Là chuyên gia về giải pháp ERP dự kiến triển khai cho người dùng. giải đáp hệ thống sẽ thiết lập các cấu hình cho hệ thống để phản ánh đúng các trật tự kinh doanh của người dùng, thiết lập phòng thể nghiệm và những loại thí nghiệm, cũng như tiến hành đào tạo cho người mua. tư vấn hệ thống là người tiến hành công tác hàng ngày trong quá trình triển khai Công trình. khi mà tư vấn điều hành và tư vấn chính mang thể mang tính tổng quan, sử dụng được cho rộng rãi giải pháp ERP khác nhau thì tư vấn hệ thống thường được chuyên môn hóa cho từng sản phẩm ERP. Đối tác chính của trả lời điều hành là trưởng các bộ phận nghiệp vụ và các người dùng hạt giống tại đơn vị.

tư vấn công nghệ

Là một nhân viên tin học thuần túy. nghĩa vụ của tư vấn công nghệ là dò la cơ sở hạ tầng về khoa học thông tin của đơn vị, đưa ra các buộc phải giúp đơn vị cải tạo hạ tầng cơ sở vật chất để hệ thống mới mang thể chạy được. giải đáp khoa học sẽ giải quyết những vấn đề như: chuyển đổi dữ liệu, điều chỉnh mã nguồn của hệ thống, các vấn đề sở hữu hệ quản lý, tích hợp hệ thống. tư vấn công nghệ là người cài đặt giải pháp ERP và đảm bảo cho các bộ phận cấu thành như cơ sở vật chất dữ liệu, giao diện khách hàng của hệ thống mới hoạt động nhịp nhàng có nhau.

người mua

Là những quý khách chính được những phòng, ban phía quý khách chọn ra khiến việc sở hữu nhà giải pháp ERP. người dùng hạt giống sẽ theo sát những trả lời trong suốt thời kì Công trình được khai triển tại phòng ban của họ, giúp đỡ và kết hợp sở hữu trả lời để hiểu về cấu hình của hệ thống được cài đặt vận dụng như thế nào. Người này sẽ đưa ra những chiếc thu nhỏ của ứng dụng đơn vị sử dụng kiểm thử hệ thống và những thí điểm hẹp để rà soát hệ thống trước khi mở mang triển khai cho gần như doanh nghiệp.

quý khách là đối tượng của việc huấn luyện sâu về dùng hệ thống, theo nghĩa họ sẽ là các người được nhà triển khai chuyển giao kỹ năng khiến chủ hệ thống. Sau lúc nhà khai triển rút đi, người dùng hạt giống sẽ là những người huấn luyện và trợ giúp cho các người dùng khác trong bộ phận của họ. Việc chọn và chỉ định khách hàng hạt giống chẳng những cần chọn người sở hữu năng lực mà còn phải cân kể các nhân tố khác như thời gian họ sở hữu thể dành cho dự án ERP có thể xảy ra.
 
Top