Source code phần mềm Quản lý khách hàng và dịch vụ

gamconon

New member
Trang chủ Thông tin cá nhân Đăng ký Hợp đồng Dịch vụ Danh mục dịch vụ Khách hàng Nhân viên

Trang chủ
Thông tin cá nhân
Đăng ký
Hợp đồng
Dịch vụ
Danh mục dịch vụ
Khách hàng
Nhân viên
Link tải:
https://sharecode.vn/source-code/source-code-quan-ly-khach-hang-va-dich-vu-23588.htm

HÌNH ẢNH DEMO

Quản lý khách hàng,Source Code Quản lý dịch vụ,code quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng,Source Code Quản lý dịch vụ,code quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng,Source Code Quản lý dịch vụ,code quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng,Source Code Quản lý dịch vụ,code quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng,Source Code Quản lý dịch vụ,code quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng,Source Code Quản lý dịch vụ,code quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng,Source Code Quản lý dịch vụ,code quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng,Source Code Quản lý dịch vụ,code quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng,Source Code Quản lý dịch vụ,code quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng,Source Code Quản lý dịch vụ,code quản lý khách hàng


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Hướng dẫn cài đặt:
  1. Chạy file sql Dump DB/20180703.sql
  2. Cài đặt Devexpress
  3. Mở project với Visual Studio
  4. Chỉnh sửa chuỗi kết nối
  5. Chạy chương trình
Hỗ trợ đến khi chạy được
 
Top