Nhưng lưu ý trong chương trình day tieng anh lop 11

Hieu121

Thành viên mới
Tiếng Anh lớp 11 là một trong những học phần tiếng Anh quan trọng trong tiếng Anh cấp 3. So với những chương trình tiếng Anh ở lớp dưới thì ở lớp 11 sẽ yêu cầu nhiều hơn ở học sinh, bởi vì đây là giai đoạn chuẩn bị nền tảng cho những kì thi lên lớp 12. Chính vì vậy mà học sinh còn ở trong giai đoạn tập nắm bắt nữa mà đã phải làm chủ về kiến thức cũng như là phải nâng cao cho kỹ năng hơn. Tuy nhiên, không phải bạn học sinh nào cũng có thể học tiếng Anh tốt, hoàn thành tốt các chương trình được giảng dạy và đạt được kết quả cao trong các kỳ thi. Sau đây là một số lưu ý khi day tieng anh lop 11.cùng Tổ chức giáo dục Yola tìm hiểu

Hình ảnh có liên quan

Tiếng anh lớp 11 rất quan trọng về phần từ vựng.

Nhìn chung, những yêu cầu căn bản trong chương trình học tiếng Anh của lớp 11 thì những học sinh và bậc phụ huynh cần phải lưu ý:

– Những chủ điểm về ngữ pháp vô cùng quan trọng: Thì động từ và các mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu bị động, câu ao ước hay ảo ngữ…

– Những từ vựng chuyên ngành hơn về những chủ điểm.

– Rèn luyện những kỹ năng về đọc-viết cho môi trường học thuật (Khác với những yêu cầu Đọc – Viết chủ yếu là cho giao tiếp hàng ngày ở trong những chương trình tiếng Anh của lớp dưới).

– Rèn luyện về kĩ năng làm bài.

Những chủ đề từ vựng ở trong chương trình khi day tieng anh lop 11 trong sách giáo khoa đều cần phải nắm thật chắc để có nền tảng tốt.

Cùng với sự nâng tầm ở trong chủ đề bài học và nội dụng từ vựng trong chương trình day tieng anh lop 11 cũng được nâng cao thêm về cả sô lượng và chất lượng. Học sinh sẽ phải học một khối lượng các từ vừng lớn hơn và đồng thời thì mức độ phức tạp của các từ vựng cũng sẽ cao hơn hẳn.

Hình ảnh có liên quan


Lượng từ vựng của tiếng anh lớp 8 rất là lớn.​

Những nội dung về ngữ pháp trọng tâm của tiếng Anh lớp 11

  • Các thì động từ: Ở lớp 11, học sinh sẽ được học gần như là toàn bộ 12 thì động từ có trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nội dung trọng tâm của lớp về Thì động từ sẽ gồm có: Các thì Hiện tại hoàn thành, Hiện tại phân từ và Quá khứ phân từ (Ving và PII) và Cách lùi thì (ở trong Câu gián tiếp).
  • Những mẫu câu: Câu gián tiếp, Câu điều kiện, Câu bị động, Câu ao ước, Lời hứa, Câu nhắc nhở, Câu cảm thán, Câu mệnh lệnh cùng với Câu nhờ vả…
  • Loại từ: Đại từ phản thân và Danh động từ cùng với Động từ tình thái (mở rộng được hơn so với kiến thức lớp 7 và sẽ thêm những từ khác như might, had better, could…).
  • Những phương pháp diễn đạt đặc biệt: So..that, too, enough, such…that, used to, so as/ in order to hay prefer…
Như vậy, trong chương trình day tieng anh lop 11, lượng kiến thức về ngữ pháp mà học sinh cần phải tiếp nhận là rất lớn. Nhưng điểm cốt lõi các học sinh cần phải nắm bắt được qua những chương trình nay không chỉ là học thuộc về các mẫu câu hay tìm cách ghép nốt mà còn cần phải nắm bắt được những phương pháp biến đổi vô cùng quan trọng. Để có thể làm được điều này thì học sinh cần phải thông thạo và những kiến thức ngữ pháp nền tảng, chứ không chỉ dừng tại mức độ hiểu biết như là tại những lớp học dưới.
Xem thêm học trực tuyến tiếng anh
 
Top