Thị trường chứng khoán trở nên hấp dẫn như thế nào

513minh89

Banned
Việc chia nhỏ bước giá theo Thông tư số 203/2015/TT-BTC có hiệu lực vào ngày 12/09/2016 ứng dụng tại SGDCK TP.HCM đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng như sau:
Việc chia nhỏ bước giá được đánh giá là sẽ đem lại nhiều tác động tích cực đến thị trường chung.

Thứ nhất, tăng tính thanh khoản

Với việc niêm yết các bước giá nhỏ hơn trước 10 lần, nguồn cung và nhu cầu sẽ có khả năng gặp nhau cao hơn tương đương với việc nâng cao thanh khoản toàn thị trường.

thí dụ về giao thiệp cổ phiếu FLC vào ngày 01/09/2016.
Với việc mức giá chênh lệch là 100 VND trong tỉ dụ trên, 1 bước giá đối với cổ phiếu FLC hiện giờ là 100/5300 = 1,89% giá trị cổ phiếu trong khi trường hợp giả định sau 12/09 thì 1 bước giá là 10/5340 = 0,19% giá trị cổ phiếu. So sánh với việc lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 tháng ở Mỹ hiện nghĩa là 0,32% lợi tức một năm (nguồn Bloomberg), nhà đầu tư sẽ cảm thấy rất cân nhắc khi phải tăng 1,89% tổn phí đối với bên mua và trái lại đối với bên bán. Sau 12/09 bước giá nhỏ lại sẽ tạo tâm lý thoải mái hơn đối với cả bên mua và bên bán do đó dẫn đến việc tăng thanh khoản thị trường chung.

Thứ hai, giảm độ giao động

Hiển nhiên với bước giá nhỏ hơn, giao động trong ngày sẽ mượt hơn với ắt các cổ phiếu trong thị trường, đặc biệt đối với các cổ phiếu có thanh khoản thấp. Giao động giá mượt sẽ giúp nhà đầu tư có thông tin thực tiễn về thiên hướng của thị trường.
Bên cạnh đó, nếu so sánh giữa trước và sau, nhà đầu tư sẽ dễ dàng nhận thấy biên độ giao động sẽ giảm và đi cùng đó là sự rõ ràng hơn về thiên hướng trong kí vãng.

Nền tảng tăng giá ngắn hạn

Theo nghiên cứu từ Crestmon Research về mối quan hệ trong quá vãng giữa biến động thị trường và tỷ lệ sinh lời của thị trường thì có mối quan hệ khăng khít giữa việc thị trường tin chứng khoán tăng giá và giảm độ biến động trong thị trường.

Trong trường hợp tất cả các nguyên tố khác không đổi, việc thay đổi bước giá sẽ làm hạn chế giao động của gần như tất thảy cổ phiếu trên thị trường đồng thời tăng tính thanh khoản sẽ là Nền tảng cho việc tăng giá trong ngắn hạn.Một trong những ưu tiên rất lớn của các quỹ đầu tư trên thế giới là quản lý rủi ro bao gồm thanh khoản của thị trường và độ biến động.

Sự ổn định tạo giá trị cho thị trường tài chính ngân hàng. Không có gì khó hiểu khi một thị trường ổn định sẽ được định giá cao hơn một thị trường mới nổi nhiều biến động. Thị trường Mỹ sẽ được định giá cao hơn thị trường Việt Nam.

Thanh khoản cũng góp phần tạo giá trị cho cổ phiếu . Ví dụ trên thị trường Việt Nam xuất hiện một cổ phiếu giống hoàn toàn VNM nhưng có 1 điểm khác là mỗi ngày thanh khoản không quá 100.000 đơn vị giao thiệp. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các quỹ đầu tư sẽ thấy cổ phiếu VNM này kém quyến rũ hơn và có định giá thấp hơn dù giá trị nội tại của hai doanh nghiệp là như nhau.

Việc hỗ trợ thanh khoản thị trường và giảm biến động của SDGCK TP.HCM do đó là một đổi thay rất tích cực trên nhiều mặt có lợi cho thị trường chứng khoán Việt Nam, doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân cũng như tổ chức.
 
Top