Thông tin giao dịch cổ phiếu hôm nay

513minh89

Banned
Sở giao tiếp chứng khoán Hà Nội vừa công bố danh sách làm chứng khoán đừng đủ điều kiên giao du ký quỹ trong quý giá 4/2016 (chứ nhằm biếu vay margin). Danh sách bao gồm 74 mẽ làm chứng khoán. duyên do chứ nổi ký quỹ vì làm chứng khoán thọc diện bị nhất thời ngừng giao tế, bị cảnh báo, bị kiểm kiểm tra năng LNST 6 tháng đầu năm 2016 là số mệnh âm…

trong suốt mạng đó, giàu 2 mã làm chứng khoán bị tạm bợ ngừng giao tiếp là cổ phiếu BAM mực tàu CTCP Khoáng sản và Luyện Kim Bắc Á và cổ phiếu EFI mực tàu CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục.

giàu 12 mẽ làm chứng khoán chả thắng chứng khoán giao dịch ký quỹ vì nhiều lợi nhuận sau thuế khoá 6 tháng đầu năm 2016 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2016 là số mệnh âm bao gồm CTCP gói ống dù khí Việt Nam (PVB), CTCP Gia Lai CTC (CTC), CTCP công đệ 6 (CT6), CTCP Đầu tư Xây dựng mạng 18 (L18), CTCP Lilama 45.4 (L44), CTCP Hóa phẩm ơ khí DMC – xứ Bắc (PCN), CTCP Tư vấn Điện sức dù khí Việt trai (PPE)…

Ngoài ra, giàu 9 mẽ chứng khoán lắm lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 là mạng âm, bao gồm Tổng công ty Dung xích khoan và Hóa Phẩm dù khí – CTCP (PVC), CTCP vạc triển đầu hàng Hải (VMS), CTC Xây dựng điện VNECO 1 (VE1), VNECO 9 (VE9), CTCP Xây dựng Sông hường (ICG), CTCP Khoáng sản và VLXD Hà Giang (HGM), CTCP Lilama 7 (LM7)…

Nhiều nhất lắm 40 chứng khoán ghẹo diện bị cảnh báo bao gồm CTCP CMISTONE Việt Nam (CMI), chứng khoán luỵ Á Thái Bình Dương (APS), chứng khoán Phương Đông (ORS), Thủy sản tối dạ Liêu (BLF), Khoáng sản Hòa Bình (KHB), Khoáng sản Luyện Kim Màu (KSK), một số mệnh làm ty thuộc họ dù khí như PVV, PVX, PXA…

ngoại giả còn nhiều các cổ phiếu thuộc lòng diện bị kiểm rà như Khoáng sản và Vật liệu Hưng Long (KHL), Điện tử Hòa bình phẩm (VBH), Vận tải và Thuê tàu (VFR)…còn lại là những chứng khoán chậm nộp BCTC nửa niên 2016 (HNM) năng lắm thời kì niêm yết dưới 6 tháng.
TCP Đầu tư Thế Giới Di động (MWG): vượt chức Mekong Enterprise Fund II, Ltd đăng tải ký nửa 2.833.482 cp trong suốt tổng số 10.833.482 cp (tỷ lệ 7,39%) đang sở hữu. giao thiệp dự kiến thực hiện từ bỏ 10/10 tới 8/11/2016.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG): vượt chức Vietnam Holding Ltd vẫn bán 258.230 cp, giảm cây sở hữu sau giao tế xuống 2.264.837 cp (tỷ ngọc trai 5,91%). giao thiệp thực hiện ngày 30/9/2016.

CTCP Xây dựng mạng 5 (SC5): Ông è Quang Mỹ, chủ toạ HĐQT, đăng tải ký chuốc 500.000 cp. Trước giao thiệp ông Mỹ sở hữu 3.175.780 cp (tỷ lệ 21,2%). giao tế dự định thực hành từ 11/10 đến 9/11/2016. Cùng thời kì, ông nai lưng Minh Hải, Thư ký HĐQT, đăng ký chuốc 188.771 cp. Trước giao tế ông Hải sở hữu 3 cp. song song, ông Đoàn quang đãng bình phẩm, Thành hòn HĐQT, đăng ký bán tuốt tuột 688.771 cp (tỷ lệ 4,6%).

CTCP chuyên chở Đa phương thức (VTX): CTCP làm chứng khoán IB (VIX) thoả bán 1.577.010 cp, giảm lượng sở hữu tự 2.973.130 cp (tỷ châu lệ 13,7%) xuống 1.296.120 cp (tỷ luỵ 6,18%). giao tiếp thực hiện ngày 26/9/2016.

CTCP Sách Việt trai (VNB): Bà Vũ Thị hường Xiêm, Ủy viên HĐQT, đăng ký nửa tuốt luốt 869.044 cp (tỷ châu 1,43%). giao thiệp dự định thực hành trường đoản cú 10/10 đến 8/11/2016.

CTCP xe khách Hà Nội (CXH): CTCP Xăng dẫu chất đốt Hà Nội nhỉ mua 393.500 cp (tỷ ngọc trai 24%). Trước giao dịch đả ty này chả sở hữu cổ phiếu CXH nào. giao du thực hành ngày 29/9/2016.

Nêu tên 48 mẽ cổ phiếu lọt “danh sách đen” cảnh báo giao tế sàn UpCOM mực tàu HNX
 
Top