Volume Ace 2.8.1 tăng hệ thống âm thanh cho thiết bị Android

taigame4vn3

Thành viên
Các tính năng của phần mềm android này
• Tạo cài đặt trước khối lượng của riêng bạn
• Hồ sơ thời khắc biểu để ứng dụng tự động vào thời kì và ngày mà bạn chọn.
• 8 Widgets (Năm 1x1, 2x1 và Hai Một 4x1)
• Khối lượng Locker: Ngăn chặn chuông và / hoặc khối lượng phương tiện truyền thông phải được đổi thay bên ngoài các ứng dụng.
• Cài đặt chế độ im lặng (Từ phụ tùng quá): lặng im, rung và thường nhật.
• nhạc điệu chọn cho nhạc chuông, thông báo và cảnh báo.
• Âm thanh trong khi khối lượng điều chỉnh dùng các nhạc chuông thực


Tải Về : Volume Ace cho Android
 
Top