Recent Content by tramy1902la

  1. T

    Phẫu thuật hàm hô có độ rủi ro nhiều không?

    Nguyên nhân : Đa số người bị hô do phần xương hàm phát triển quá mức, phần khác do phần răng bị vẩu ra. Khi bị hô còn bao hàm một số đặc điểm: cười hở nướu, môi trên dày. Cắt xương hàm được thực hiện như thế nào: Kỹ thuật cắt xương hàm là phương pháp cho phép trượt đẩy theo bốn chiều: về...
Top