Recent Content by trungnguyen123

  1. T

    Cách phòng tránh quần áo trẻ em Trung Quốc độc hại

    Cách phòng tránh quần áo trẻ em Trung Quốc độc hại Sau khi báo chí trích dẫn kết quả nghiên cứu của Greenpeace phát hiện quần áo trẻ em được sản xuất tại hai trung tâm lớn nhất Trung Quốc có chứa hóa chất độc hại, người tiêu dùng lo lắng không biết có cách nào để phân biệt được hoặc tránh mua...
Top