Kết quả tìm kiếm

 1. B

  TRA CỨU NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 2013,2014( từng lĩnh vực)

  TRA CỨU NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 2013,2014( từng lĩnh vực) “TRA CỨU NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG TỪNG LĨNH VỰC ÁP DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP” Nội dung cuốn sách gồm có các...
 2. B

  Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán trong các đơn vị trường học 2013 2014

  HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC VÀ 99 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN ÁP DỤNG MỚI NHẤT Kế toán có vai trò là công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất trong hệ thống công cụ phục vụ quản lý kinh tế, cung cấp thông tin kinh tế có tính đầy đủ hợp lý, khách quan và rất tin cậy giúp...
 3. B

  Tra cứu các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực áp dụng 1-7-2013

  Tra cứu các hành vi vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực trong các cơ quan, đơn vị HCSN và Doanh nghiệp Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Đây là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý...
Top