Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Vì sao tôi thích làm việc với người độ tuổi trên 50?

    [Why] Vì sao tôi thích làm việc với người độ tuổi 50+? Từ trải nghiệm bản thân và cảm nhận một cách rất sâu sắc từ môi trường sống của mình, hơi chua xót 1 xíu – Long đánh giá “Giai đoạn hưu trí (>60 tuổi ) hoặc từ tiền-hưu trí (55-60 tuổi) của người Việt Nam nói chung, người thành thị như Sài...
Top