Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Coi Phim

    Coi Phim Có một boy nghe lời bạn cách tán gái là rủ đi xem phim, mà hôm nay cinema chiếu phim Công Phu II do CHÂU TINH TRÌ đóng nên anh bèn: Boy: Bíp…bíp…bíp… Ring…ring…ring Girl: Alô. Ai gọi tui dzậy trời! Boy: Hello baby!!! Anh đây Dũng Conan nè, tối hôm nay truyện người lớnem có rảnh...
Top