Kết quả tìm kiếm

  1. Ngọc Trinh

    LÀM VIỆC VỚI THẾ HỆ Z - TƯỞNG KHÔNG KHÓ NHƯNG KHÓ KHÔNG TƯỞNG

    Thế hệ cận kề hiện tại - thế hệ Z - là những người sinh trong khoảng thời gian 1997 - 2012, đồng nghĩa với việc những người già nhất của thế hệ Z đã trở thành một phần của lực lượng lao động kể từ năm 2011. Trong khi phần lớn lực lượng lao động tương lai của thế hệ Z vẫn còn trên ghế nhà trường...
Top