Vinacomin doanh thu 8 tháng gần 66.000 tỷ đồng

nobbenddy

Thành viên nhiệt tình
Doanh thu toàn Tập đoàn 8 tháng đầu năm 2014 hoàn thành 62,5% kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2013. http://www.baomoibentre.com
Sáng ngày 29/8/2014, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất kinh doanh tháng 9/2014Kết quả tổng kết kinh doanh cho thấy, các chỉ tiêu sản lượng chính của tháng 8/2014 đều thấp hơn so với tháng trước so thời tiết mưa nhiều, lượng mưa lớn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất
Cụ thể, sản lượng than nguyên khai đạt 2,6 triệu tấn, sản lượng than tiêu thụ đạt 2,4 triệu tấn, bằng 6,8% kế hoạch năm; sản xuất khoáng sản: thiếc thỏi 95 tấn, kẽm thỏi 800 tấn, tinh quặng đồng 4375 tấn, đồng tấm 940 tấn; sản xuất và tiêu thụ 330 triệu kWh điện
Doanh thu tiêu thụ than ước đạt 3565 tỷ đồng; doanh thu tiêu thụ khoáng sản đạt 468 tỷ đồng; doanh thu bán điện đạt 543 tỷ đồng, doanh thu cơ khí đạt 335 tỷ đồng

Tính chung 8 tháng đầu năm 2014, sản lượng than nguyên khai đạt 24,7 triệu tấn, bằng 65,6% kế hoạch năm, sản lượng than tiêu thụ đạt 23,5 triệu tấn, bằng 67,1% kế hoạch nămDoanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 65
995 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2013 Trong đó doanh thu sản xuất than đạt 34
605 tỷ đồng, bằng 65,2% kế hoạch năm, bằng 108% so với cùng kỳ Tuy nhiên, sản lượng đất bóc và số mét lò đào đạt thấp
Tháng 9, Tập đoàn đặt kế hoạch bốc xúc 17,5 triệu m3 đất đá, sản xuất 3,07 triệu tấn than, tiêu thụ 2,67 triệu tấn Cùng với đó, tiếp tục duy trì tiến tới đẩy mạnh sản xuất khoáng sản, điện lực, cơ khí
 
Top