zzkhanhnguyenzz4's latest activity

 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Bằng sáng chế chỉ thực sự phát huy tác dụng khi chủ sở hữu biết vận dụng nó để phục vụ cho lợi ích của tổ chức/doanh nghiệp của họ. Sau...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Tài sản trí tuệ là tài sản vô hình, được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Tác giả, chủ sở hữu tài sản trí tuệ có quyền được ghi nhận. Và...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Quyền tác giả và đăng ký bản quyền là phần cốt yếu mà pháp luật dùng để bảo vệ các sáng tạo không bị vi phạm bản quyền. Quyền tác giả là...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  ;;Lựa chọn thương hiệu là một trong những điều quyết định tới sự thành công của doanh nghiệp. Cùng với logo, tên công ty...thương hiệu...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Trái với các chuẩn mực thông...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Tra cứu nhãn hiệu là một bước quan trọng trước khi đăng ký nhãn hiệu với cơ quan có thẩm quyền. Thông thường, người nộp đơn có thể tự...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Tác giả và Chủ sở hữu quyền tác giả đều là đối tượng được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, do bản chất khác nhau nên mỗi đối tượng có một...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Đăng ký bản quyền tác giả cho logo là việc làm quan trọng, cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình, làm tài liệu...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Để hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký sáng chế quốc tế. Tuy nhiên vấn đề bảo hộ độc quyền sáng chế quốc tế trong đó có Argentina đang trở...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao Tổ chức, cá nhân khi sử dụng một, một số hoặc toàn...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu là một trong các bước để được Cục sở hữu chính thức cấp Văn bằng bảo hộ cho đơn đăng ký nhãn...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể và quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có các nội dung tương ứng quy định tại khoản 4 và khoản 5...
 • Z
  zzkhanhnguyenzz4 đã đăng chủ đề mới.
  Quyền tác giả là quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình. Quyền tác giả cũng được pháp luật bảo hộ theo quy định của Luật sở hữu trí...
Top